Nghị định 57/2019/NĐ-CP (Thuế xuất khẩu ưu đãi, thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt)

Nội dung Nghị định 57/2019/NĐ-CP (Thuế xuất khẩu ưu đãi, thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt)

Thủ tướng chính phủ ban hành Nghị định 57/2019/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi để thực hiện Hiệp định CPTPP.

Nghị định 57/2019/NĐ-CP của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương giai đoạn 2019-2022.

Tóm tắt nội dung Nghị định 57/2019/NĐ-CP
Nhiều mặt hàng từ 06 nước thành viên Hiệp định CPTPP được miễn thuế nhập khẩu

Chính phủ đã ban hành Nghị định 57/2019/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương giai đoạn 2019-2022 ngày 26/6/2019.

Theo đó, hàng hóa nhập khẩu được áp dụng mức thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt phải được nhập khẩu vào Việt Nam từ các nước thành viên của Hiệp định CPTPP, bao gồm: Mexico, Nhật Bản, Singapore, New Zealand, Canada và Australia.

Cụ thể, những mặt hàng sau được hưởng mức thuế suất nhập khẩu là 0%: Nhóm động vật sống (Mã 01.01) gồm có ngựa, lừa, la sống loại thuần chủng để nhân giống và loại khác; Động vật sống họ trâu bò (Mã 01.02) gồm gia súc, trâu loại thuần chủng để nhân giống và loại khác; Cừu, dê sống loại thuần chủng để nhân giống và loại khác (Mã 01.04); Gia cầm sống, gồm các loại gà thuộc loại Gallus domesticus, vịt, ngan, ngỗng, gà tây và gà lôi (Mã 01.05); Động vật khác (Mã 01.06) gồm động vật có vú, các loại chim và côn trùng…

Bên cạnh đó, đối với mặt hàng xe ô tô đã qua sử dụng thuộc các nhóm 87.02, 87.03, 87.04 nhập khẩu trong lượng hạn ngạch thuế quan thực hiện Hiệp định CPTPP, thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt là mức thuế hỗn hợp gồm: Mức thuế suất (%) và mức thuế tuyệt đối của xe ô tô đã qua sử dụng quy định tại Danh mục hàng hóa và thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 26/6/2019.