Mẫu Thông Báo Tổ Chức Khóa Đào Tạo

Nội dung Mẫu Thông Báo Tổ Chức Khóa Đào Tạo

Mẫu thông báo tổ chức khóa đào tạo là văn bản được lập ra nhằm thông báo đến các tổ chức, nhân viên về việc tổ chức khóa đào tạo trong công ty. Trong văn bản này nêu rõ thời gian, địa điểm, cán bộ nhân viên tham gia, nội dung đào tạo… Thông báo này sẽ cung cấp cho các thành viên công ty nắm được những kế hoạch sắp tới và những cá nhân tham gia chương trình này sẽ có thời gian sắp xếp và chuẩn bị cho các kế hoạch.