Mẫu Sổ Thanh Toán Chi Tiết 331

Nội dung Mẫu Sổ Thanh Toán Chi Tiết 331

Mẫu sổ chi tiết thanh toán 331 Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC  ngày 26/8/2016 của Bộ Tài Chính dùng để theo dõi việc thanh toán với người bán theo từng đối tượng, từng thời hạn thanh toán .