Mẫu Hợp Đồng Mua Bán Tên Miền

Nội dung Mẫu Hợp Đồng Mua Bán Tên Miền

Mẫu hợp đồng mua bán tên miền là văn bản được cá nhân, nhóm cá nhân, tổ chức sử dụng để ghi nhận sự thỏa thuận của các bên, theo đó, bên bán có nghĩa vụ chuyển quyền sở hữu một hoặc một số tên miền nhất định mà bên bán đang sở hữu, sử dụng cho bên mua và bên mua trả tiền cho bên bán.