Mẫu Giấy Thỏa Thuận Góp Vốn Kinh Doanh

Nội dung Mẫu Giấy Thỏa Thuận Góp Vốn Kinh Doanh

Thỏa thuận góp vốn kinh doanh là thỏa thuận giữa các nhân với cá nhân về việc phần vốn góp cụ thể của mỗi bên để thực hiện mục tiêu chung như dự án kinh doanh hoặc thành lập công ty, vv… Qua thỏa thuận góp vốn có thể xác định được phần vốn góp của các bên đồng thời sẽ là quyền và nghĩa vụ của mỗi bên tương ứng với phần vốn cam kết góp.
Mẫu giấy thỏa thuận góp vốn kinh doanh” là một trong những dạng thỏa thuận được ký kết trước khi thực hiện dự án từ đó xác định được tổng giá trị tài sản đầu tư, các loại tài sản dùng để góp vốn. Vốn góp có thể bằng tiền mặt hoặc tài sản khác phù hợp với theo quy định của pháp luật. Nếu là tài sản khác sẽ trải qua khâu thẩm định giá nhằm xác đinh giá trị tương ứng của tài sản khi quy đổi ra công cụ thanh toán là tiền.