Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Không Nợ Bảo Hiểm Xã Hội

Nội dung Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Không Nợ Bảo Hiểm Xã Hội

Mẫu đơn xin xác nhận không nợ bảo hiểm xã hội là văn bản được dùng trong trường hợp cơ quan, tổ chức muốn xác nhận về việc không nợ bảo hiểm xã hội. Trong đơn phải thể hiện các nội dung như tên cơ quan, trụ sở, thông tin về người đại diện theo pháp luật, lý do xin xác nhận,…