Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Không Có Lương Hưu

Nội dung Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Không Có Lương Hưu

Mẫu đơn xin xác nhận không có lương hưu là văn bản được cá nhân, tổ chức sử dụng khi có nhu cầu xin xác nhận cho cá nhân về việc không có lương hưu. Trong đơn phải thể hiện các nội dung như họ và tên, số CMND/CCCD, hộ khẩu thường trú, nơi ở hiện nay, lý do xin xác nhận của người không có lương hưu…