Mẫu Đơn Xin Mua Nhà ở Khu nhà Dành Cho Người Thu Nhập Thấp

Nội dung Mẫu Đơn Xin Mua Nhà ở Khu nhà Dành Cho Người Thu Nhập Thấp

Mẫu đơn xin mua nhà ở khu nhà dành cho người thu nhập thấp là văn bản của cá nhân/hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn gửi đến cơ quan quản lý, phê duyệt dự án nhà ở cho người thu nhập thấp để được xem xét ưu tiên mua nhà tại dự án đó.