Mẫu Đơn Xin Dời Đồng Hồ Nước

Nội dung Mẫu Đơn Xin Dời Đồng Hồ Nước

Mẫu đơn xin dời đồng hồ nước là văn bản của cá nhân/tập thể/hộ gia đình sử dụng dịch vụ nước sạch gửi đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ nước sạch với mục đích xin dời đồng hồ nước đến một vị trí khác với lý do chính đáng.