Mẫu Đơn Xin Cấp Nhà Trợ Cấp Xã Hội

Nội dung Mẫu Đơn Xin Cấp Nhà Trợ Cấp Xã Hội

Mẫu đơn xin cấp nhà trợ cấp xã hội là văn bản của cá nhân/gia đình thuộc đối tượng hưởng trợ cấp xã hội gửi tới cơ quan quản lý xin được xem xét cấp nhà trợ cấp khi thuộc các trường hợp được trợ cấp nhà theo văn bản của địa phương ban hành.