Mẫu Công Văn Chấp Thuận Gia Hạn Hợp Đồng

Nội dung Mẫu Công Văn Chấp Thuận Gia Hạn Hợp Đồng

Mẫu công văn chấp thuận gia hạn hợp đồng là biểu mẫu văn bản của 1 bên sau khi nhận được văn bản đề nghị gia hạn hợp đồng của bên còn lại về việc gia hạn hợp đồng. Nếu chấp thuận sẽ gửi văn bản đồng ý về việc gia hạn hợp đồng.