Công Điện 989/CĐ-TTg Năm 2019 Về Bảo Đảm Trật Tự, An Toàn Giao Thông Trong Thời Gian Lễ Quốc Khánh 02/9 và Khai Giảng Năm Học 2019-2020

Nội dung Công Điện 989/CĐ-TTg Năm 2019 Về Bảo Đảm Trật Tự, An Toàn Giao Thông Trong Thời Gian Lễ Quốc Khánh 02/9 và Khai Giảng Năm Học 2019-2020

Công điện 989/CĐ-TTg năm 2019 về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong thời gian Lễ Quốc Khánh 02/9 và khai giảng năm học 2019-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành